HYPERVIEW LIFESTYLE

HYPERVIEW LIFESTYLE  jsou první progresivní čočky z nabídky JAI KUDO, u nichž je použita inovativní technologie DRT. Ta umožňuje pokročilé numerické projektování povrchu čočky, navíc technologie FreeForm zaručuje vysokou přesnost jeho provedení.

Díky samotné myšlence, inovativnímu přístupu a použití novodobého optického inženýrství, jsme na základě zkoumání preferencí nošení brýlí u uživatelů vytvořili takovou konstrukci čoček, aby zohlednila mimo jiné životní styl uživatele, jeho pracovní podmínky, a navíc také jeho hobby nebo dosavadní zkušenosti při nošení progresivních čoček.

HYPERVIEW LIFESTYLE je progresivní čočka vytvořena na základě novátorské myšlenky, která se zakládá na výběru profilu progresivního povrchu pro individuální životní styl konkrétní osoby. Na základě této koncepce samotný optik, dle rozhovoru s klientem, určí druh progresivních čoček tak, aby splňovaly očekávání klienta v oblasti přirozeného, výrazného a pohodlného vidění. Výběr profilu pro každodenní zrakové chování umožňuje nabídnout zákazníkům takové čočky, jenž jsou optimálně sladěny s jeho životním stylem a zaručující jasné a svobodné vidění právě v těch oblastech, které jsou jím preferované.
 
ČOČKY HYPERVIEW LIFESTYLE JSOU K DISPOZICI VE DVOU
KONSTRUKČNÍCH VARIANTÁCH: CITY A HORIZON.


CITY je konstrukce vhodná pro začínající presbyopy, kteří očekávají pohodlné a univerzální vidění na všechny vzdálenosti.
Čočky s konstrukcí City jsou ideální:
• pro uživatele, rovnoměrně používající každé zorné pole
• k provádění běžných činností v domácnosti (úklid, vaření)
• k práci u počítače

HORIZON je ideální řešení pro zkušené presbyopy, kteří již mají dobře definované zrakové preference a hlavně očekávají dokonalé vidění na dálku a do blízka.
Čočky s konstrukcí Horizon jsou ideální:
• pro řidiče
• pro aktivní lidi, sportovce
• pro ty, kteří dávají přednost oblasti na blízko
• pro delší čtení

Na čem tedy závisí jedinečnost HYPERVIEW LIFESTYLE? Především na přizpůsobení samotné čočky k životní aktivitě jednotlivých zákazníků a jejich individuálním potřebám v oblasti vidění. Proto je HYPERVIEW LIFESTYLE individuální čočkou v plném slova smyslu.

 

 
DIGITAL RAY TECHNOLOGY je vysoce moderní technologie modelování povrchu čočky, založená na základě přizpůsobení oka a progresivní čočky, která ve spojení s FreeForm technologií, širokým systémem měření a výpočtu přední vlnoplochy tvoří progresivní čočku s mimořádně složitou strukturou. FreeForm technologie je založena na nejnovějším vývoji v oblasti instrumentální optiky. Čočka již není pouhým výřezem koule, nýbrž je tvořena velkým počtem zón, zvaných areí, které tvoří velmi složitou geometrickou strukturu popsanou ve třech rozměrech: x, y, z. Povrch čočky je modelován bod po bodu výkonným nástrojem s velkou přesností s přihlédnutím k individuálním parametrům uživatele.

ŠIRŠÍ POLE VIDĚNÍ

drt

Umístění progrese na vnitřní straně čočky se vyznačuje širšími zornými póly v porovnání s klasickou vnější progresí. Je to způsobeno tím, že zóna progrese v čočkách je blíže k oku o cca 3 mm. S tímto umístěním progrese jsou všechna zorná pole (dálka, blízko a střední vzdálenosti) širší, což znatelně ovlivňuje komfort užívání těchto čoček.

Technologie DRT je založena na analýze každé čočky s přihlédnutím k binokulárnímu vidění. DRT umožňuje uživateli výrazné vidění, při pohledu přes různé části čočky v různých směrech.
Pokročilý systém měření při projektování čočky využívá tyto parametry:
• pupilární distance
• dioptrie na dálku a blízko
• výška zornic
• inklinační úhel
• úhel prohnutí obruby
• vrcholová vzdálenost čočky od oka - vertex

Mapy rozložení dioptrií jsou konstruovány z údajů pro každé oko zvlášť a poté se přepočítávají na obě oči. Výpočet přední vlnoplochy, neboli výpočet průběhu světelného paprsku přes čočku v závislosti na poloze pozorovaného objektu, poskytuje uživateli progresivních čoček kvalitní vidění jak do dálky, tak i na blízko. V tomto moderním výrobním procesu jsou brány v úvahu všechny parametry uživatele. Díky tomu vzniká unikátní povrch progresivní čočky, zcela na míru jeho potřebám, s přihlédnutím k optimalizaci dioptrie a bočního zkreslení. Sloučení technologií DRT a vývojové technologie FreeForm umožňuje optimalizovat povrch čočky bod po bodu. Výsledkem tohoto výrobního procesu je vyrobení progresivního povrchu čočky s dokonalou přesností a maximálně zindividualizované čočky, která poskytuje vynikající optické vlastnosti a nejvyšší komfort vidění.


MEZI VÝHODY POUŽITÍ TECHNOLOGIE DRT PATŘÍ:

• variabilní inset
• ostré a pohodlné vidění v každém směru
• optimalizace progresivního povrchu čočky s ohledem na korelaci mezi jedním a druhým okem – ostré binokulární vidění
• velmi široké pole vidění do dálky, na blízko a střední vzdálenost
• optimalizace bočních aberací
• eliminace nežádoucích optických efektů při vyšších dioptriích

Copyright JAI KUDO 2010 - 2024